Monday, July 28, 2014

A Little Help with the Flower Talk

As we prepare for Key Man University, I'm reminded that one of the biggest accomplishments made by DeMolays at the program is the memorization of a new piece of ritual. I went digging through my files and found a copy of the memorization aid for the Flower Talk, one of DeMolay's most beautiful ceremonies. If your Chapter doesn't have someone who knows this Ceremony, now is the time to encourage a Brother to learn it - with the help of this memorization aid!

Flower Talk Memorization Aid

Mb, yhjbp ttuy tnoootw mhkf. Nycs “IaaD.”  Tbd wotp oeitc otgaoy bhaa whdt ttioJD, doc ttfoyp wgyd ithtom.  TbaaaDi, t, ahow aym mbjp.

Ibrior, yhbi itscv otgO.  Whyhbdi wtltt. Tinbf owtbycafl ttpotv. TOoD tmbl, bnimi thatrfw, amefm. Iif, t, tyhbcu tsabtA iafmose utvwhbgfp atjatCoY—FL.

Fmpn, tAidtom wlnf. Ymrtp ogiic, popl, bycnrth oymshfy. Ymsitld oiad bnbtrohl. Tmoiwasyh. Tinm seb, scv, sul thdnhihh assaa ftmohml.

WItdyapold, iwnbto
Asa / Waftifog, / Batat-wm / Wagatf.

Iwym wlybywb—wcyflm cthh aitfot tGhih apttvos tgyl. Iwswcfy dthyoi atsldyoc.  Ayhgld, shdtc, t, t-h, haet wsomstkhtd.  Ymhata molamoc apwcg oaeoya. Yarattil wywbeioym.  Ttww dhbyth mbsaygo, bttom-l cnb.

Tbutyoyl wyhrttom, ymmws itwotp:

“Mbfyb, s, / Bbast, / Ctoaty / Ofywst. / Icnm ymas, / Bmgh hkyw. / Ygh / Bmtl wrb. /
Aaml bap, / Wamd buas / Fyyf ttb, / Tyaawsf. / Tytl cgyp / Wdnsima? / Tytl cgys /
Wdnm mpgl? / Aycdnet / Wsnm wps. / Boa tIhd, / Rmil, Os. / Ktpb faf, / Mlimt. /
Fml mnww, / Fml hnwc, / Asyg nws / Ftdn wywb.”
TfwysooA asotm-l—tw, tlotmwhg—atr, tmwsltbyl.
Fitdr ohh / Waihas / Skas. / ‘Thskip / Wfa lsoluhs. / Hhiffasp. / Alacf, eptw /
Tbtw swa, / Tltrotct.

Wweoy ttafftA. Iymhpottos, ywcawf akiasthm.  Mtsoi aqetmoh asya iyetbw ohhaafy.  Iymil, ywcarf.  Wyght, gitym. Thiior oGbgtam—hml. Thiyaas—”M, Ilaglt. Tchhmrmf hmyrmtm. Igtttsyd hmIa tsyhm atlacygm."

Sdyftf, Iknw, pihBopb ososp, asw twtnhm ttowlfy, hs, ibtc oas. Mb, eoywpt arowf ftA.

Dcanmoy ttysestl atbwoyml.

No comments:

Post a Comment